82301 ข้อเหวี่ยง สำหรับมอเตอร์เหลือง 36 มม. (คู่)

82301 ข้อเหวี่ยง สำหรับมอเตอร์เหลือง 36 มม. (คู่)

ใช้กับชุดมอเตอร์เกียร์ สีเหลือง Diameter 36 mm เป็นได้ทั้ง pully และ ข้อเหวี่ยง

  • ราคา 60.00.- 85.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

สามารถใช้ ต่อกับชุดมอเตอร์เกียร์ สีเหลือง เป็นข้อเหวี่ยง รอก pully อเนกประสงค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม.

82301 ข้อเหวี่ยง สำหรับมอเตอร์เหลือง 36 มม. (คู่)
82301 ข้อเหวี่ยง สำหรับมอเตอร์เหลือง 36 มม. (คู่)
60.00.- 85.00.-