คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สศช.) พร้อมเฉลย

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สศช.) พร้อมเฉลย

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สศช.) พร้อมเฉลย

  • ราคา 270.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2562
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนกลยุทธ์ สศช. 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช. 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การจัดทำแผนงาน/โครงการ 
การติดตามและประเมินผล 
การขับเคลื่อนและการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) 
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไป 
การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ 
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สศช.) พร้อมเฉลย
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สศช.) พร้อมเฉลย
270.00.-