ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย

  • ราคา 260.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2562
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4พ.ศ. 2562
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านเครื่องกล
แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.
แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3. 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย
260.00.-