คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย

  • ราคา 270.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2562
จำนวนหน้า 274 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
การบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์และการตลาด 
การจัดการท่าอากาศยาน 
ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน 
แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด
แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบรวม
แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน
270.00.-