มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

ISBN : 978-616-396-016-1 พิมพ์ครั้งที่ 1/ตุลาคม 2561 จำนวน 180 หน้า ราคา 300 บาท

  • ราคา 300.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
แผง 22 จตุจักร

ร้านแผง 22 จตุจักร ได้ดำเนินการจำหน่ายหนังสือมานานกว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ที่สนามหลวง จากนั้นก็ขายที่สวนจตุจักร เรากล้ารับประกันความซื่อสัตย์ ทั้งต่อลูกค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือทุกท่าน จำหน่ายหนังสือคู่มือ แบบเรียน หนังสือช่างทุกประเภท หนังสือพจนานุกรมต่าง ๆ หนังสือคอมพิวเตอร์ มีหนังสือทุกสำนักพิมพ์ รับจัดหนังสือให้ห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ รับจัดหาหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ  มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

ชื่อผู้แต่ง    คณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ

ISBN        978-616-396-016-1

ปีที่พิมพ์    ครั้งที่ 1/ตุลาคม 2561

จำนวน      180  หน้า

ราคา         300 บาท

สารบัญ

หมวดที่ 1     การให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

หมวดที่ 2     การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

หมวดที่ 3     การคิดค่าบริการวิชาชีพ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก     จรรยาบรรณวิศวกร

ภาคผนวก ข     ตัวอย่างร่างสัญญาบริการทางวิศวกรรม

ภาคผนวก ค     อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)

ภาคผนวก ง     ตัวอย่างแบบการคิดค่าบริการที่ปรึกษาตามค่าใช้จ่ายจริง

ภาคผนวก จ     มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม
มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม
300.00.-