คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมเฉลย

  • ราคา 260.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2562
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด : A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย 
แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล
ความสามารถในการสื่อสาร 
การเขียนข่าวและรายงานข่าว
ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint) 
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3. 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมเฉลย
260.00.-