คู่เตรียมมือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ พนักงาน สทบ.หน่วยงานของรัฐ (กทบ.) พร้อมเฉลย

คู่เตรียมมือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ พนักงาน สทบ.หน่วยงานของรัฐ (กทบ.) พร้อมเฉลย

คู่เตรียมมือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ พนักงาน สทบ.(หน่วยงานของรัฐ)

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ พนักงาน สทบ.(หน่วยงานของรัฐ) ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2562
จำนวนหน้า : 250 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786162169199

สารบัญ
 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห่งชาติ (สทบ.)
วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ภารกิจ
นโยบายรัฐบาล(ครม.พลเอกประยุทธ์ สมัยที่2) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
คณะรัฐมนตรี (ครม.)ปัจจุบันรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา
ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปังจุบัน ด้านการเมือง เศรบฐกิจ สังคม
ประเทศไทย 4.0 THAILAND 4.0
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
หลักการสำคัญของแผ่นพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564)
สรุปสระสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25602579)
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560(สารสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564)
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
เเนวข้อสอบ วิชาความสามารถด้านการกิดคำนวณ
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านฯ
ระเบียบกองทุนหมู่บ้านที่สำคัญ
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์
พระราชาตามเนวทางประชารัฐ
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
แนวข้อสอบ(ถามตอบ)พนักงานสำนักงนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน
แนวข้อสอบ พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.)

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่เตรียมมือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ พนักงาน สทบ.หน่วยงานของรัฐ (กทบ.) พร้อมเฉลย
คู่เตรียมมือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ พนักงาน สทบ.หน่วยงานของรัฐ (กทบ.) พร้อมเฉลย
250.00.-