คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2562
จำนวนหน้า : 240 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
9786162169182

สารบัญ
 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตี (สทบ.)
วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ภารกิจ
นโยบายรัฐบาล (ครม.พลเอกประยุทธ์ สมัยที่ 2) นโยบายการบริหารราชการเผ่นดินนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
คณะรัฐมนตรี (ครม.)ปัจจุบันรัฐบาลประยุทย์ จันทร์โอชา
ประเทศไทย 4.0 THAILAND 4.0
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 20ปี ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 25602579
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศแผนพัฒฯ ฉบับที่ 12(พ.ศ.25602564)
สรุปสาระสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25602579)
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 (สารสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564)
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณ
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญที่เกี่ยวข้องและการจดทะเบียนนิติบุคคลและการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
แนวข้อสอบ(ถามตอบ)พนักงานสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน
แนวข้อสอบ พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและทชุมชนเมือง (สทบ.)

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พร้อมเฉลย
250.00.-