ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก

ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก

แม้ประเทศไทยจะมีสายพันธุ์ข้าวมากมายหลากหลายชนิด แต่ก็ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลาเพื่อตอบโจทก์เกษตรกรไทยและการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ ตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

.

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก

แม้ประเทศไทยจะมีสายพันธุ์ข้าวมากมายหลากหลายชนิด แต่ก็ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลาเพื่อตอบโจทก์เกษตรกรไทยและการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ ตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกข้าวมากขึ้น

ปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศอาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และตลาดอาเซียน ที่ยังต้องการข้าวส่งออกจากไทยอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม คุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ

ทำไมต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลา

การบริโภคข้าวประเทศในเอเชียผลิตข้าวประมาณ 90% ของโลกและคนเอเชียกินข้าวมากถึง 300 ปอนด์ต่อคนต่อปี ชาวอเมริกันกินข้าวมากกว่า 21 ปอนด์ต่อคนในแต่ละปี และชาวฝรั่งเศสบริโภคข้าวประมาณ 10 ปอนด์ต่อคนต่อปี การผลิตและการส่งออกข้าวไทยจึงเป็นประเทศอันดับต้น ที่ผลิตและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ การพัฒนาสายพันธ์ข้าวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและตอบโจทก์เกษตรในการผลิตข้าวเพื่อให้เพียงพอและเป็นที่ต้องการของตลาด จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องมีการวิจัยข้าวและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลา

ประเทศไทยมีข้าวพื้นนุ่มพอหรือยัง

ปีที่ผ่านมายังมีการปลูกข้าวพื้นนุ่มกระจัดกระจาย หลังจากมีการวิจัยพันธ์ข้าวพบว่าพันธ์ข้าวชนิดนี้สามารถตอบโจทก์ของเกษตรกร และคุ้มทุนที่จะลงแรงปลูก และข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ กข79 เพิ่งจะได้รับการรองรับเมื่อไม่นานมานี้ โดยลักษณะของเมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูง  สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และมีอายุในการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน ในปีนี้เกษตรกรจึงหันมาปลูกข้าวพื้นนุ่มมากขึ้น เพราะคุ้มทนกับที่ลงแรงปลูกไป แม้มีความอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ที่ส่งผลต่อข้าวบ้างแต่สามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ได้อีกด้วย ที่สำคัญมีคุณภาพการสีที่ดี ในปี 2562 ได้มีการส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าว จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด ในปีถัดไป

และในวันชาวนาแห่งชาติ 62 "กรมการข้าว" ได้เปิดพันธ์ข้าวใหม่อีก 5 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ประกอบด้วยข้าวพันธุ์ กข79 (ชัยนาท62) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธ์หอมใบเตย 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ข้าวแต่ละสายพันธุ์มีความพิเศษและคุณสมบัติแตกต่างกันไป และบางสายพันธุ์ยังรองรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีข้าวสายพันธุ์อื่นที่รับรองแล้วให้เกษตรกรได้เลือกเพาะปลูก เช่น กข 21, ปทุมธานี 1, กข 43, กข 47, กข 53, กข 71 เป็นต้น แต่ละปีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อแก้ปัญหาเกตรกรยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทางเลือกในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลิตก็มีมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกต่อไป

ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก
ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า