เกษตรกรอัจฉริยะยุค 5 จี เป็นอย่างไร

เกษตรกรอัจฉริยะยุค 5 จี เป็นอย่างไร

ในอดีตเรารู้จักเกษตรกรไทย แบบจับมีด จับจอบ จับเสียมต้องตื่นเช้าเพื่อปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา แต่ในยุคเทคโนโลยี 5 จี ทำให้วิวัฒนาการด้านการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

 • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

.

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ในอดีตเรารู้จักเกษตรกรไทย แบบจับมีด จับจอบ จับเสียมต้องตื่นเช้าเพื่อปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา แต่ในยุคเทคโนโลยี 5 จี ทำให้วิวัฒนาการด้านการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะถ้าคุณไม่ปรับตัวตามยุคสมัยไม่ว่าจะเก่งและแกร่งมาจากไหน ก็อยู่ยาก เพราะอะไรไปดูกัน

เกษตรกรรุ่นใหม่เขาทำเกษตรกันอย่างไร

สมาร์ท ฟาร์ม Smart Farm หรือ Intelligent Farm คุณเคยได้ยินกันหรือยัง ที่เรียกกันว่า “เกษตรอัจฉริยะ” นั่นเอง แล้วมันสุดยอดอย่างไร คุณรู้ไหมว่า Smart Farm เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลผลิตจำนวนมาก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยไม่พึ่งสารเคมี ที่สำคัญยังช่วยรดน้ำ ใส่ปุ๋ยโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนอีกด้วย โดยให้คุณสังการได้จากมือถือเพียงเครื่องเดียว โอ้วมันเจ๋งขนาดนั้นเลยหรือ

จริงค่ะ ในต่างประเทศ แรงงานภาคการเกษตรลดลง เกษตรกรผู้สูงวัยยังสามารถทำเกษตรได้โดยไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไป เพียงแค่ใช้แนวคิดการทำเกษตรอัจฉริยะ โดยเอาเจ้าเทคโนโลยี การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) เข้ามาช่วยตั้งแต่ การตรวจสภาพดิน การเตรียมดินเพาะปลูก การเช็คสภาพความชื้นของอากาศ แร่ธาตุในดินว่ามีความเป็นกรดด่างแค่ไหน ดินเค็มเปรี้ยวอย่างไร พร้อมปลูกหรือไม่ และมีวิธีการป้องกันศัตรูพืชอย่างไร

ทำให้เกษตรกรยุคใหม่ที่อายุยังน้อย ลดความผิดพลาดจากการทำเกษตรตั้งแต่ครั้งแรก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างที่ต้องการ การเรียนรู้เรื่องฟาร์มอัจฉริยะนอกจากการติดตั้งโปรแกรมและการใช้โปรแกรมแล้ว สิ่งที่ต้องมี 3 ด้าน คือ

 1. การระบุตำแหน่งพื้นที่เพาะปลูก
 2. การแปรข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเพาะปลูก
 3. ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไร ก็ลองโหลดแอพพลิเคชั่นเหล่านี้มาวิเคราะห์ดูนะคะ

 1. Rice Pest Monitoring เป็นแอพฯของกรมการข้าว
 2. Ldd Soil Guide อยากรู้ดินเป็นอย่างไร ต้องแอพฯนี้
 3. Protect Plants คือ แอพฯที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช
 4. WMSC Application เป็นแอพฯ รู้ทันสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ
 5. Insect Shot อยากรู้เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในไร่นาต้องแอพฯนี้ค่ะ
 6. OAE Ag-Info : Office of Agricultural Economics แอพฯรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร
 7. OAE OIC แอพฯ รวมแหล่งรับซื้อราคาสินค้าเกษตร ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 8. MOAC App Center สำหรับให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device โดยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปรับตัว ปรับอาชีพไปตามยุคสมัยเพื่อให้ทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่แค่เกษตรกรเท่านั้น แต่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทบทุกด้านของชีวิต เกษตรกรอัจฉริยะยุค 5 จี จึงเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย หมดเวลาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ไม่ต้องเสียเวลากู้หนี้ยืมสิน หมดยุคทำเกษตรแบบชักหน้าไม่ถึงหลังอีกต่อไป

 

เกษตรกรอัจฉริยะยุค 5 จี เป็นอย่างไร
เกษตรกรอัจฉริยะยุค 5 จี เป็นอย่างไร
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า