๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕

๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕

๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕

  • ราคา 430.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ ๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
ผู้แต่ง สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์ 2535
จำนวนหน้า 259 หน้า
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 21x 29 
สภาพหนังสือ ปกอ่อน สภาพดี
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
  ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศ ในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศตลอดจนประสานการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง ทบวง กรมและภาคเอกชน อันมีส่วนสำคัญทำให้พัฒนาประเทศทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ในโอกาสที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจมาถึง 60 ปีนี้ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ รวบรวมประวัติของนายกรัฐมนตรีทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมรวบบทสัมภาษณ์อันจะเป็นคุณประโยชน์และให้แง่คิดในหลายด้านแก่ผู้อ่านและอนุชนรุ่นหลัง 

๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
๖๐ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
430.00.-