ไฟล์ E-Book คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร พร้อมเฉลย

ไฟล์ E-Book คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร พร้อมเฉลย

ไฟล์ E-Book คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร พร้อมเฉลย

  • ราคา 270.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไฟล์ E-Book คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป 
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ไฟล์ E-Book คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร พร้อมเฉลย
ไฟล์ E-Book คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร พร้อมเฉลย
270.00.-