XBD-studio Karin-sama resin statue

XBD-studio Karin-sama resin statue

ราคา 2600-2800 บาท รวมส่ง (Pre-order ของออก ต้น ปี 2020 )

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google

รายละเอียด

XBD-studio Karin-sama resin statue
H:19cm W:16cm D:14.5cm
1KG
Limited 188 ชิ้น
Pre-order ของออก ต้น ปี 2020
 
ราคา 2600-2800 บาท รวมส่ง
มัดจำ 900 บาท
XBD-studio Karin-sama resin statue
XBD-studio Karin-sama resin statue
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า