ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1CMS2207(L) วารุณี ยงสกุลโรจน์

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1CMS2207(L) วารุณี ยงสกุลโรจน์

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1CMS2207(L) วารุณี ยงสกุลโรจน์

  • ราคา 180.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1CMS2207(L) วารุณี ยงสกุลโรจน์
ผู้แต่ง :  รศ.ดร.วารุณี ยงสกุลโรจน์
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 จุดหลอมเหลว
บทที่ 3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่ 4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่ 5 การสกัด
บทที่ 6 ไฮโดคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่ 7 เบนซีนและสารประกอบแอโรแมนติก
บทที่ 8 อัลคิลฮาไลด์
บทที่ 9 แอลกอฮอล์และฟีนอล
บทที่ 10 อัลดิไฮด์และคีโทน
บทที่ 11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่ 12 การวิเคราะห์หาหมู่ทำหน้าที่ในสารอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1CMS2207(L) วารุณี ยงสกุลโรจน์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1CMS2207(L) วารุณี ยงสกุลโรจน์
180.00.-