จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย

จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย

จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย

  • ราคา 450.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” (From Village to Early State : The Transformation of Culture in Our Land) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ชุมชน บ้านเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายบนแผ่นดินไทยในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กและสมัยต้นประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ คน พัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากบ้านสู่เมือง นำเสนอความเปลี่ยนแปลงของชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองที่มีผู้นำปกครองในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 6-11

จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
จากบ้านสู่เมือง:รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
450.00.-