อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต
อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต
อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต
อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต
อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต

อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต

อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต

  • ราคา 600.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต

นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2486 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย และปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส เข้ารับราชการในปี 2519 และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. คนที่ 3 กรรมการและเลขานุการฝ่ายหาทุนโครงการสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดำริ

อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต
อนุสรณ์ นายพิมล สุวรรณทัต
600.00.-
ติดต่อร้านค้า