ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

พระราชวิทยานิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมภาพลายเส้นพุทธประวัติต่าง ๆ ของศิลปินชั้นบรมครู กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ฯลฯ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
คุณแม่(wah-wah) ร้านหนังสือของคนวัยมันส์ , รับซื้อและจำหน่าย หนังสือเก่า,หนังสือโบราณ,หนังสือหายาก,ตำรากฎหมายเก่า,ตำราอาหารโบราณ,หนังสืองานศพ,หนังสืออนุสรณ์บุคคลต่างๆ ...

ร้านหนังสือ คุณแม่ (wah-wah) ร้านหนังสือของคนวัยมันส์ จำหน่าย-รับซื้อ หนังสือเก่า 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท 
 
พระราชวิทยานิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทปก ปกอ่อน
กระดาษ ปอนด์ พร้อมภาพลายเส้นพุทธประวัติต่าง ๆ ของศิลปินชั้นบรมครู กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ฯลฯ บนกระดาษอาร์ตมัน 
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2534
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี พระบรมราชวงศ์จักรี และกรุงรัตนโกสินทร์
จำนวนหน้า 187 หน้า
ขนาด 185x250 มม.
สภาพหนังสือ:พอใช้  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรงวิจัยเรื่องบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ทรงศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความหมายของศัพท์ว่าบารมี ตามที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาทที่แต่งขึ้นในยุคต่างๆ
 
เนื้อความบางส่วนจากวิทยานิพนธ์
“…ข้อความนี้ เป็นพระมติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เกี่ยวกับบารมีโดยละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์คำสอนและข้อแสดงธรรมะของเก่าด้วย มีพระดำริว่า บารมี ซึ่งพระโพธิสัตว์บำเพ็ญแล้วจะบรรลุพระโพธิญาณ น่าจะออกจากศัพท์ ปรมะ แปลว่า อย่างยิ่ง (ตรงกับพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ได้กล่าวมาแล้ว) ความหมายของศัพท์คงจะมุ่งว่าเป็นทางไปในทางที่ดีขึ้น ความหมายที่ชัดเจนคือ “เก็บดีเก็บถูก” น่าจะตรงกันข้ามกับคำว่า “อาสวะ” ซึ่งแปลว่าของหมัก ดอง มีความหมายว่า “การเก็บชั่วเก็บผิด” คนเขาเมื่อทำบุญและบาป จะได้ผลดีผลชั่วหมดไปเป็นคราวๆ ตามกฎแห่งกรรม แต่จะหลงเหลือ ความคุ้นเคยในทางดีและชั่ว อยู่ ชักนำให้เลือกทางดีหรือชั่วต่อไป เรียกว่า บารมี และอาสวะตามลำดับ…"
คัดลอกข้อมูลจาก
http://www.sirindhorn.net/Book-detail.php?type=Other&id=2010-05-06%2016:31:13
 
***ขอขอบคุณข้อมูลจากร้านsiambook.net

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า