พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

  • ราคา 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

     พระสุทธิธรรมรังสี วิ. มีนามเดิมว่า ชาลี นารีวงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พศ. ๒๔๔๙ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ณ บ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ พ่อปาว นารีวงศ์ โยมมารดาชื่อ เเม่พ่วย นารีวงศ์ อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  ท่านพ่อลี ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านพระอาจารย์มั่น ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้งไปศึกษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาขโม ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล ที่วัดบ้านท่าวังหิน ณ ที่นี้ท่านได้พบเพื่อนสหธรรมิก ๒ รูป คือพระอาจารย์กงมา และพระอาจารย์สาม ต่อมาท่านติดตามพระอาจารย์มั่นธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ท่านพระอาจารย์มั่นได้เเนะนำให้ญัตติใหม่เป็นธรรมยุต ญัตติในคณะธรรมยุติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู) เป็นพระอุปัชฌาย์  ภายหลังงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ท่านได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์นาแม่ขาว ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ตั้งของวัดอโศการาม

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
240.00.-