วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

  • ราคา 80.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

เมื่อปลายเดือนมกราคม 2552 ที่แล้วมา ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินางไปที่เมืองโจดกในพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำโขงในเวียดนามใต้อีกวาระหนึ่ง เพื่อติดตามการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกชาวเวียดนามคนหนึ่ง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) โดยข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาของนักศึกษาคนนี้แม้จะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทางชีวิตวัฒนธรรมของคนจามในชุมชนหนึ่งก็ตาม แต่ก็อยู่ในทริปของนิเวศและภูมิวัฒนธรรม ที่สามารถโยงใยให้แลเห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์สังคมลัวัฒนธรรมของคนจามที่อยู่ในภูมิภาคนี้ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
80.00.-
ติดต่อร้านค้า