อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร

  • ราคา 360.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร

นางกัณหา โชติกเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2467 เป็นบุตรีของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และหม่อมปรุง สกุลเดิม สาลักษณ์ ในวัยเยาว์ได้เริ่มศึกษาที่โรงเรียนสตรีจุลนาค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ผู้เป็นบิดาก่อตั้งขึ้น เพื่อทดลองการเรียนการสอนในระบบใหม่แก่เยาวชน ที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นผู้วางรากฐาน ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทา แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นางกัณหา โชติกเสถียร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร
360.00.-