นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ
นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ
นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ
นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ
นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ

นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ

นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ

  • ราคา 400.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ

กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 25 ตุลาคม 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิและพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศการนี้นำเสนอเนื้อหาบ้านเมืองในแผ่นดินไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ ­1825 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของพัฒนาการประวัติศาสตร์บ้านเมืองจากยุคแว่นแคว้นเข้าสู่ยุคนครรัฐไทยตามลำดับ โดยนำเสนอผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีชิ้นสำคัญ และหลักฐานแสดงแนวคิดระบบการปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ รวมถึงคติความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช เทวราชา ในแต่ละยุคสมัย อันเป็นรากฐานประเพณีนำมาสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปัจจุบัน โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ และโบราณวัตถุที่พบใหม่มากกว่า 200 รายการ

นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ
นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ
400.00.-