ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย

ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ราคา 120.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือดีปีมะโว้ (เพชรบุรี)

รับซื้อ-ขายหนังสือเก่า สะสม หายาก สิ่งพิมพ์ ของเล่น ของเก่า ของสะสม โปสเตอร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำบรรยาย : สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์

ภาพประกอบ : สมพร ภูริพงศ์

บรรณาธิการ : สุพิศ ม่วงสวย, รสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์

องค์การค้าของคุรุสภา  จัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) พ.ศ.2545

จำนวน 323 หน้า ไม่รวมปก

สภาพ ดี เก่าเก็บ มุมเล่มด้านล่างขวาช่วงหน้าแรกๆ มีรอยพับ

ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย
120.00.-