การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  • ราคา 800.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญระดับชาติ ด้วยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงสร้าง ปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างในวัดนี้ตลอดมา อีกทั้งเป็นสถานที่ประกอบพระราชกรณียกิจในวาระต่าง ๆ และเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะพระปรางค์นั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการออกแบบขั้นสูงสุดเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมของยุคสมัยนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และความเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทำให้พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หม่นหมอง ชำรุดทรุดโทรมลง กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี จึงดำเนินการบูรณะพระปรางค์เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติมีความมั่นคงสง่างามสืบไป

การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
การบูรณะพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
800.00.-