พระพุทธองค์เสด็จ
พระพุทธองค์เสด็จ
พระพุทธองค์เสด็จ
พระพุทธองค์เสด็จ
พระพุทธองค์เสด็จ

พระพุทธองค์เสด็จ

พระพุทธองค์เสด็จ ตูข้า อานันทะ ผู้มีสมญานามว่า ผู้ใฝ่รัก เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธองค์

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พระพุทธองค์เสด็จ

ตูข้า  อานันทะ ผู้มีสมญานามว่า ผู้ใฝ่รัก เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธองค์  ได้รจนาหนังสือนี้ขึ้นก็เพื่อจะให้ มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้ทรง ประดับด้วยบุปผามาลี และในอุ้งพระหัตถ์ทรงถือสันติแห่งภูผาสูงเมื่อใบไม้ร่วง เมื่อเปลือกไม้เรียวแห้ง และเมื่อ กลีบดอกไม่รวงโรยอยู่บนก้าน ดังนั้น พระพุทธองค์จึงเสด็จ ดับขันธ์... แต่พระองค์จะเสด็จกลับมาอกพร้อมด้วยกิ ติคุณ จะปรากฏ พระสิริโฉมให้เห็นในฤดูใบไม้ผลิ จะพลีพระองค์ ให้แก่เสือโคร่งและเสือดาว กับจะทรงนำสันติสุขมาสู่โลก ตามที่ปรารถนากันไว้  และจะมีความรักเช่นนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ ในพระอุระประเทศ

พระพุทธองค์เสด็จ
พระพุทธองค์เสด็จ
250.00.-