108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์
108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์
108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์
108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์
108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์

108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์

108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์

  • ราคา 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์

นับแต่กรมศิลปากรสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2454 ได้พัฒนาการทำงานจากจุดเริ่มต้นที่รับผิดชอบเฉพาะงานช่างและพิพิธภัณฑ์ มาเป็นหน่วยงานหลักของประเทศซึ่งมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งหมด ทั้งในด้านการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ เอกสารโบรณ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนงานนาฏศิลป์และดนตรี

108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์
108 ปี ศิลปากรวิวัฒน์
240.00.-