กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย

กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย

กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย

  • ราคา 230.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย

บอกเล่าถึงที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา ความสำคัญและพัฒนาการด้านต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้กล่าวถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทุกพระองค์ในการสร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมืองดังปรากฏจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชนัดดาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และท้องสนามหลวง เป็นต้น

กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย
230.00.-