เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง

  • ราคา 290.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง เมื่อ พ.ศ. 2457 ที่ระลึกสมโภชหิรัณยบัฏ พระธรรมปัญญาบดี 24 เมษายน 2531

ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 พระธรรมธีรราชมหามุณี ( ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.9 ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 7 รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรวรนายก ดิลกธรรมานุสุฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
290.00.-