เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูหนาว รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงเทพฯ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนือทองคำ
เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูหนาว รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงเทพฯ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนือทองคำ
เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูหนาว รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงเทพฯ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนือทองคำ

เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูหนาว รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงเทพฯ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนือทองคำ

พระราชพิธีพุทธาภิเษกในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

  เหรียญทองคำไทย (Thailand Gold Coins) - อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ เหรียญทองคำ เหรียญทองคำในหลวง ศูนย์รวมเหรียญที่ระลึกเนื้อคำ พระเครื่องทองคำ พระเนื้อทองคำ รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ทองคำหายาก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ   จำหน่าย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ เหรียญทองคำหายาก เหรียญสะสมทองคำ พระเครื่อง วัตถุมงคลเนื้อทองคำ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์เนื้อทองคำ   รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เหรียญกษาปณ์ทองคำไทย - เหรียญทองคำที่ระลึกในหลวง ร.9 เหรียญทองคำ ร.5 เหรียญทองคำราชินี เหรียญทรงผนวช เหรียญพระมหาชนก เหรียญพระทองคำ  พระทองคำ เหรียญมหาราช เหรียญมหามงคล เหรียญโมเน่ เหรียญเพิร์ธ ฯลฯ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

  เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูร้อน รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนื้อทองคำ นน. 17.6 กรัม เหรียญทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.

  หลังจากเหรียญพระแก้วมรกต ภปร. รุ่น ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี 2525 รุ่นแรก ประชาชนต่างบูชาเหรียญพระแก้วมรกตรุ่นนี้กันมากจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประชาชนจึงเรียกร้องให้สร้างเหรียญพระแก้วมรกตเพิ่มอีก เพราะยังมีผู้ที่ยังไม่ได้บูชาอีกจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการฯจึงนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเพิ่มเติมจากจำนวนที่ได้ ประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๔

  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะอำนวยการฯ จัดสร้างเพิ่มขึ้นและให้เพิ่มเติมว่า ”พระราชศรัทธา” ภายใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร และให้ประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จฯทรงประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกเฉกเช่นครั้งแรก โดยมีพระสมเด็จราชาคณะ และพระราชาคณะ อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถระ) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชูตินธรมหาเถระ) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์(เสงี่ยม จันทสิริมหาเถระ) วัดสุทัศน์เทพวรราม กรุงเทพฯ พระพุทธพจน์วราภรณ์ (ทองเจือ จิทนตนาการมหาเถระ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธปาพจบดีพระพุทธิวงศ์มุนี (สุวรรณ วุวัณณโชโตมหาเถระ) ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม กรุงเทพฯ พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญญารามมหาเถระ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี พระธรรมบัณฑิต (มานิตย์ ถาวโร) วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ปัจจุบันคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

  อนึ่งเทียนชัยในพระราชพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระแก้วมรกต ภ.ป.ร. ทั้งสองวาระมีขนาดความสูง ๑๗๓ ซม. ซึ่งเป็นความสูงเท่ากับความสูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควั่นไส้ ๒๐๑ เส้น น้ำหนัก ๑๐๘ บาท (มงคล๑๐๘) ส่วนพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคุณที่มาร่วมนั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตในมณฑลพิธีประกอบพุทธาภิเษกประกอบด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร(สุวัฑฒนมหาเถระ) วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ พระมงคลราชมุนี(สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พระสังวรญาณ (สนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี พระราชอุดมมงคล(หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการามกาญจนบุรี วัดครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างเพชรบุรี พระครูสมุทรธรรมคุณ (หลวงพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร พระครูประดิษฐ์นวการ วัดวังมะนาว ราชบุรี พระครูญาณวิจักขณ์ (พระอาจารย์ผ่องจินดา) วัดจักรดิราชาวาส กรุงเทพฯ โดยมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วราชอาณาจักรอีก ๙๐ รูป ร่วมพิธีนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่จิตตานุภาพรวมไว้เป็นหนึ่ง ส่งพลังจิตภาวนาจากวัดที่ประจำอยู่เป็นการรวมกระแสพลังจิตให้เป็นหนึ่งเดียวส่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกด้วยจึงนับเป็นการประกอบราชพิธีที่เรียบง่ายเพราะเป็นการรวมพลังจิตตานุภาพจากพระคณาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณในยุคนั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ จึงทำให้เหรียญพระแก้วมรกตรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากสาธุชนประชาชนชาวไทย

  จากการสร้างเหรียญพระแก้วมรกต ภ.ป.ร. ทั้งสองครั้งทำให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลในการบูรณปฏิสังขรวัดพระศรีรัตรศาสดารามเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๐ ล้านบาทเศษเป็นผลให้งานของคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์สำเร็จลุล่วงทันต่อการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตรโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ที่มีขึ้นใบปีต่อมาคือ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของชาวไทยทั่วประเทศมาตราบปัจจุบัน และท้ายที่สุดแห่งเรื่องราวการสร้างเหรียญพระแก้วมรกต ภ.ป.ร.

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูหนาว รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงเทพฯ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนือทองคำ
เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูหนาว รุ่นราชศรัทธา 200 ปีกรุงเทพฯ ปี2525 สุดสวย พิธีใหญ่ เนือทองคำ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า