กติกา แชร์บอล
กติกา แชร์บอล
กติกา แชร์บอล
กติกา แชร์บอล
กติกา แชร์บอล

กติกา แชร์บอล

กติกา แชร์บอล เนื่องจากทางรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการกีฬาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแขนงหนึ่ง

  • ราคา 120.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

กติกา แชร์บอล

เนื่องจากทางรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการกีฬาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแขนงหนึ่ง ในการที่จะเสริมสร้างกำลังพลานามัยและฝึกจิตใจของแต่ละบุคคลให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงให้รู้จักการตัดสินในทางที่ควร รู้แพ้ รู้ชนะ และเป็นเสมือนสื่อทำการเผยแพร่ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลก

กติกา แชร์บอล
กติกา แชร์บอล
120.00.-