คำนำสวดมนต์แบบมคธ
คำนำสวดมนต์แบบมคธ
คำนำสวดมนต์แบบมคธ
คำนำสวดมนต์แบบมคธ
คำนำสวดมนต์แบบมคธ

คำนำสวดมนต์แบบมคธ

คำนำสวดมนต์แบบมคธ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

  • ราคา 360.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คำนำสวดมนต์แบบมคธ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายกแห่งราชอาณาจักรไทย ทรงมีคุรูปาการแก่พุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเป็นอเนกอนันต์ แผ่เมตตาแก่พุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ไม่มีที่สิ้นสุด ทรงถึงพร้อมด้วยสีลาจารวัตรบรุทธิ์บริบูรณ์ เมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเศร้าสลดพระราชหฤทันอย่างยิ่งเช่นเดียวกับมหาชนพุทธบริษัทชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาโดยลำดับ

คำนำสวดมนต์แบบมคธ
คำนำสวดมนต์แบบมคธ
360.00.-