รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ
รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ
รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ
รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ
รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ

รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ

รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ

  • ราคา 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ

วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวนหน้า 264 หน้า

หลวงพ่อทูลเป็นพระที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  จึงได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูจากคณะกรรมการอำนวยการในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพระสังฆราชูปถัมภ์  และยังได้รับโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  ทั้งยังได้เผยแผ่ธรรมปฏิบัติไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและนอกประเทศ  เผยแผ่ธรรมะในรายการแผ่นดินธรรม

รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ
รวมกระแส โดย พระอาจารย์ ทูล ขิปปปญโญ
240.00.-