ศาสนาอยู่ที่ไหน
ศาสนาอยู่ที่ไหน
ศาสนาอยู่ที่ไหน
ศาสนาอยู่ที่ไหน
ศาสนาอยู่ที่ไหน

ศาสนาอยู่ที่ไหน

ศาสนาอยู่ที่ไหน “คำว่า “ศาสนา” นั้นเป็นกิริยา หรือเป็นอาการที่ออกมาจาก “ธรรม”

  • ราคา 320.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ศาสนาอยู่ที่ไหน

    “คำว่า ศาสนานั้นเป็นกิริยา หรือเป็นอาการที่ออกมาจาก ธรรมแท้ เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูด เป็นอาการหรือเป็นคำสอน ไม่ว่าจะเป็น พระสูตร” “พระวินัยหรือ พระปรมัตถ์เป็นอาการแห่ง ธรรมทั้งนั้น คำว่า ศาสนา คือ คำสั่งสอนถ้าหากมีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้ง แต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจาก ธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ สิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระทัยนั้นแล คือธรรมแท้ดังที่เทศน์ผ่านมาแล้ว ท่านนำธรรมที่ท่านแยกเป็นอาการออกมา มาแสดงในทางเหตุ คือ วิธีการปฏิบัติ ออกเป็นผลเพื่อความสุข หรือเพื่อความสงบสุขเป็นขั้นๆ ขึ้นไป จนถึง ธรรมแท้ถ้าไม่มี ปฏิปทาเครื่องดำเนิน ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับๆ จนถึงความสุขกับสุดยอดได้

ศาสนาอยู่ที่ไหน
ศาสนาอยู่ที่ไหน
320.00.-