ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

  • ราคา 290.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าและความหมาย แต่คุณค่าและความหมายมีแตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การตีความ ถึงที่สุดแล้ว คุณค่าและความหมายนั้นขึ้นอยู่กับการ "เลือก" ที่จะใช้ชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร...72 ปีที่ผ่านมา "ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ" แน่นอนในคุณค่าที่เลือก และชัดเจนในความมุ่งหมายของชีวิต จากพื้นฐานที่พร้อมสมบูรณ์ สามารถเอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเต็มที่ แต่ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณเลือกที่จะเป็น "คนธรรมดา" ที่คบหากับ นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว นักอนุรักษ์ นักสิทธิมนุษยชน ศิลปิน ชาวบ้าน ชนกลุ่มน้อย คนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ปฏิเสธระบบ "ทหาร" และ "ตำรวจ" ซึ่งใช้อำนาจเป็นใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ "เผด็จการ" จากการรัฐประหารที่รวมศูนย์อำนาจ

ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
290.00.-