ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561
ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561
ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561
ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561
ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561

ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561

ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561

นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประจำชาติ แสดงถึงความมีอารยะทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมของคนไทย เอกลักษณ์ที่สำคัญของการแสดงคือ การใช้ท่ารำประกอบเพลงบรรเลง เพลงขับร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฏศิลป์ในราชสำนักที่อยู่ในพระบรมราชปูถัมภ์หรือพระอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ ล้วนมีความวิจิตรในกระบวนการแสดง ทั้งท่ารำ เครื่องแต่งกาย ดนตรี ตลอดจนเพลงร้อง

ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561
ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร 2561
250.00.-