ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก

  • ราคา 180.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ธรรมะในข้อนี้เป็นของที่บัญญัติขึ้นก่อนสมัยพุทธกาล อาจกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาทางการเมืองการปกครองของโลกตะวันออก ที่วางกรอบปฏิบัติหรือธรรมนูญของผู้มีอำนาจปกครอง ต่อมานักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้รับเข้าไว้เป็นธรรมะในศาสนาของตน และผูกเป็นคาถาภาษาบาลี

ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม
180.00.-