ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร
ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร
ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร
ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร
ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร

ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร

ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร

  • ราคา 600.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร

ชีวิตและงาน ทูนกระหม่อมบริพัตรเป็นหนังสือที่ระลึกที่จัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส ครบรอบ ๑๒๐ ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่าวันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หนังสือเรื่องนี้ใช้คำว่า ทูนกระหม่อมแทนคำว่า ทูลกระหม่อมเนื่องจากวังบางขุนพรมใช้ตัวสะกดเช่นนี้ตลอดมา สำหรับเนื้อหาภายในหนังสือแบ่งเป็นสามภาค

ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร
ชีวิตและงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร
600.00.-