มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้
มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้
มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้
มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้
มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้

มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้

มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้

  • ราคา 420.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้

  มรดกทางวัฒนธรรมเป็นตัวที่ชี้ชัดถึงการพัฒนาการของสังคมอันเป็นรากฐานความเจริญของท้องถิ่นที่มีความสำคัญ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่เยาวชนรุ่นต่อมาควรอนุรักษ์และสืบทอดไว้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับปลูกฝังความรักความเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มได้แบ่งตามหัวข้อของในแต่ละภาคใกล้เคียงกัน คือ โบราณสถานโบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ จิตรกรรม หัตถกรรม ประติมากรรม การละเล่น และนาฏศิลป์

มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้
มรดกทางวัฒนธรรม ภาคใต้
420.00.-