อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ

  • ราคา 360.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ

นายชัย ชิดชอบ เกิดที่บ้านเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของนายเมียศกับนางเรียด ชิดชอบ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  นายชัย ชิดชอบ ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปี 2539 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กำหนดให้ ส.ส. ต้องจบปริญญาตรี นายชัย จึงสมัครเรียนต่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชัย ชิดชอบ
360.00.-