Battery HP Pavilion x360 11-k

Battery HP Pavilion x360 11-k

รายละเอียด
HP Pavilion x360 11-k Battery Replacement
Colour: Black
Chemistry: Li-Ion
Voltage: 7.6V
Cells: 2-cell
Capacity (mAh): 4080 mAh / 32 Wh

  • ราคา 1,690.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Shoppingpc.net

     บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ( Shoppingpc Dotnet Co.,Ltd) จุดมุ่งหมาย (Mission) บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด  เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการนำเข้าสินค้าและจำหน่ายสินค้าด้านไอที พร้อมให้บริการระบบNetwork Faxserver ในรูปแบบ FAX to EMAIL ,Email to Fax,WEB to FAX และนำเข้าอะไหล่ ครื่องทางด้านซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,อะไหล่Notebook  , และ อุปกรณ์ Hi-tech  ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าที่ใช้บริการ   และ เป็นผู้นำด้าน E-marketing ของประเทศ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน,  ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าและผลกำไรตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น   นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง   นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ   ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา   โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี  ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม,   มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี  /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่  มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศและ พนักงานดีเด่นในต่างประเทศ  ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ ปีละหลายครั้ง  พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท  จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ  Lan  ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน   นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ สถานที่ติดตั้ง 2521/43 อาคารชอปปิ้งพีซี ถนนลาดพร้าว 79-81 เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-933-0022 (Auto) แฟกซ์.    02-539-8878 E-mail sa@shoppingpc.net เว็บไซต์ http://www.shoppingpc.net/  ,   http://www.shoppingic.com/ http://www.shoppingpc.net/ เว็บไซต์บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด http://www.shoppingic.com/ เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า ON-LINE ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ทางด้านคอมพิวเตอร์  ลูกค้าสั่งซื้อแบบ ออนไลน์แบบทั่วประเทศ วันก่อตั้ง 16  มกราคม 2546         สำนักงาน เป็น อาคาร ของบริษัท     5 ชั้น 3 ห้อง  พื้นที่ ใช้สอย  740  ตารางเมตร   ตกแต่งด้วย งานไม้ Built-in สวยงาม ทันสมัย มีระบบเครื่องเสียงอย่างดีเพื่อสร้างบรรยากาศ ในการทำงาน,มีห้องประชุมที่ทันสมัย 1 ห้อง ,  ห้องสาธิตสินค้า 2 ห้อง  , ห้องอาหารสำหรับเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับให้พนักงานรับประทานอาหาร, ห้องช่างพร้อมเครื่องมือตรวจซ่อม ครบครัน ,มีระบบ Lan ,Wifi ทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการการทำงานด้วย notebook ของพนักงาน  และ  ติดตั้งกล้องวงจรปิด/IP camera ทุกชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ,สแกนลายนิ้วมือเข้าออก บุคคลากร   บุคคลากร จำนวน   40    คน   แบ่งเป็น   ฝ่ายบริหาร 7     คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 3     คน ฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ 4     คน ฝ่าย การตลาด ( sale-marketing) 5     คน ฝ่ายขาย อิสระไม่ประจำ 12     คน ฝ่ายวิศวกรรมและ บริการ 9     คน   พนักงาน มี อายุ เฉลี่ย    26   ปี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ,อิเลคทรอนิคส์ และ สารสนเทศ เป็นส่วนใหญ่ มีศักยภาพ ในการเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ได้รวดเร็ว     นโยบายในการบริการหลังการขาย บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ให้ความสำคัญ ในการบริการหลังการขาย เป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับ,  มีระบบ Call center บันทึกเสียงการสนทนาในการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน ,ใช้ระบบ GPS ในรถบริการทุกคัน ,ใช้โปรแกรม Customer Relation Management (CRM) ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว ,มีการพัฒนาความรู้ จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากร ตลอดเวลา   มีการอบรม ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งในสำนักงานและต่างประเทศ  มีการอบรมความรู้สินค้าแก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกปี  บริษัทได้ลงทุน ในการจัดซื้อ เครื่องมือวัดที่ทันสมัยในการซ่อม สินค้า ได้เอง ไม่ต้องส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ  และมี สต๊อกอะไหล่ที่สำนักงาน ในการซ่อมสินค้า ทำให้ซ่อมได้รวดเร็วในราคาประหยัด ตัวแทนจำหน่าย/บริการทั่วประเทศ บริษัทชอปปป้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายและบริการ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการให้บริการสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดีกว่า 130 ราย ทั่วประเทศ   1. นำเข้า Fax server   Network Fax Server รอง รับความต้องการใช้งานระบบแฟกซ์ที่ทันสมัย ประหยัดลดการกระดาษช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน Fax fax server ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งแฟกซ์ ได้จากคอมพิวเตอร์โดยเลือกใช้งานผ่าน Browser เพียงติดตั้ง Fax sever บน Network ของท่าน ซึ่งรองรับขนาด 1-30 คู่สายแฟกซ์   1.1 Lifefax  120 Network Fax Server 1 Ports     1.2 Lifefax 250 Network Fax Server 2 Ports   1.3) Lifefax 4100 Network Fax Server 4 Port   2. เครื่องมือซ่อม   2.1 เครื่อง X-ray Mainboard     2.2 เครื่องซ่อม Mainboard ยี้ห้อ BGALAB     2.3 ATTEN เครื่องมือวัดแบบ DIGITAL 3. อุปกรณ์อะไหล่   3.1 นำเข้าอะไหล่ Notebook HP ACER IBM DELL TOSHIBA   3.2 ศูนย์บริการซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบมาตรฐาน   2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310 Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844 www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com - See more at: http://www.shoppingpc.net/notebook-renovate.html#sthash.8b7MyVjB.dpuf 2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310 Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844 www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com - See more at: http://www.shoppingpc.net/notebook-renovate.html#sthash.8b7MyVjB.dpuf

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 
HP Pavilion x360 11-k Battery Replacement
Specifications
Colour: Black
Chemistry: Li-Ion
Voltage: 7.6V
Cells: 2-cell
Capacity (mAh): 4080 mAh / 32 Wh
Dimensions (W x H x D): 205.00 x 49.80 x 20.30 mm
 
Battery Replace The Following Part Number:
796219-421
796355-005
HSTNN-LB6P
HSTNN-UB8N
HV02XL
TPN-Q164
TPN-W112
 
Battery Fit With Following Models :
Pavilion x360 11-k
Pavilion x360 11-k000
Pavilion x360 11-K000na
Pavilion x360 11-k000nf
Pavilion x360 11-K001nc
Pavilion x360 11-K001nd
Pavilion x360 11-K001nf
Pavilion x360 11-K001nl
Pavilion x360 11-k001ns
Pavilion x360 11-k001nt
Pavilion x360 11-K001nx
Pavilion x360 11-k001tu
Pavilion x360 11-k002nt
Pavilion x360 11-k002tu
Pavilion x360 11-K003ns
Pavilion x360 11-k003tu
Pavilion x360 11-k004tu
Pavilion x360 11-k005na
Pavilion x360 11-k005tu
Pavilion x360 11-K006na
Pavilion x360 11-k006tu
Pavilion x360 11-k007tu
Pavilion x360 11-k008tu
Pavilion x360 11-K009na
Pavilion x360 11-k009tu
Pavilion x360 11-K010nw
Pavilion x360 11-k010tu
Pavilion x360 11-k011tu
Pavilion x360 11-k011wm
Pavilion x360 11-k012tu
Pavilion x360 11-k013cl
Pavilion x360 11-k013tu
Pavilion x360 11-k014tu
Pavilion x360 11-k015tu
Pavilion x360 11-k016tu
Pavilion x360 11-k017tu
Pavilion x360 11-k018tu
Pavilion x360 11-k019tu
Pavilion x360 11-k020ca
Pavilion x360 11-k020cy
Pavilion x360 11-k020nr
Pavilion x360 11-k020tu
Pavilion x360 11-k021cy
Pavilion x360 11-k021tu
Pavilion x360 11-k022cy
Pavilion x360 11-k022nr
Pavilion x360 11-k022tu
Pavilion x360 11-k023cy
Pavilion x360 11-k023tu
Pavilion x360 11-k024tu
Pavilion x360 11-k025tu
Pavilion x360 11-k026ca
Pavilion x360 11-k026tu
Pavilion x360 11-k027tu
Pavilion x360 11-k028tu
Pavilion x360 11-k029tu
Pavilion x360 11-k030tu
Pavilion x360 11-k031ng
Pavilion x360 11-k031tu
Pavilion x360 11-k032ng
Pavilion x360 11-k032tu
Pavilion x360 11-k033tu
Pavilion x360 11-k034tu
Pavilion x360 11-k035tu
Pavilion x360 11-k036tu
Pavilion x360 11-k037tu
Pavilion x360 11-k038tu
Pavilion x360 11-k039tu
Pavilion x360 11-k040tu
Pavilion x360 11-k041tu
Pavilion x360 11-k042tu
Pavilion x360 11-k043tu
Pavilion x360 11-k044tu
Pavilion x360 11-k045tu
Pavilion x360 11-k046tu
Pavilion x360 11-K047tu
Pavilion x360 11-K048tu
Pavilion x360 11-K049tu
Pavilion x360 11-K050nb
Pavilion x360 11-K050tu
Pavilion x360 11-K051na
Pavilion x360 11-K051tu
Pavilion x360 11-K052tu
Pavilion x360 11-K053na
Pavilion x360 11-k053sa
Pavilion x360 11-k053tu
Pavilion x360 11-k054tu
Pavilion x360 11-k055tu
Pavilion x360 11-k056tu
Pavilion x360 11-k057na
Pavilion x360 11-k057tu
Pavilion x360 11-k058tu
Pavilion x360 11-k059tu
Pavilion x360 11-k061nr
Pavilion x360 11-k062nr
Pavilion x360 11-K063na
Pavilion x360 11-k063nr
Pavilion x360 11-K064na
Pavilion x360 11-k064nr
Pavilion x360 11-K065na
Pavilion x360 11-K065sa
Pavilion x360 11-K082no
Pavilion x360 11-K084no
Pavilion x360 11-k099nr
Pavilion x360 11-k100
Pavilion x360 11-k100ng
Pavilion x360 11-K100nk
Pavilion x360 11-K100no
Pavilion x360 11-K100ur
Pavilion x360 11-k101ng
Pavilion x360 11-K101tu
Pavilion x360 11-K102la
Pavilion x360 11-K102na
Pavilion x360 11-K102nd
Pavilion x360 11-K102nf
Pavilion x360 11-k102ng
Pavilion x360 11-K102ns
Pavilion x360 11-K102tu
Pavilion x360 11-k103ng
Pavilion x360 11-K103ns
Pavilion x360 11-K103tu
Pavilion x360 11-K104na
Pavilion x360 11-K104nw
Pavilion x360 11-K104tu
Pavilion x360 11-K105na
Pavilion x360 11-K105tu
Pavilion x360 11-K106tu
Pavilion x360 11-K107tu
Pavilion x360 11-K108nf
Pavilion x360 11-K108tu
Pavilion x360 11-K109na
Pavilion x360 11-K109tu
Pavilion x360 11-k117cl
Pavilion x360 11-K120nr
Pavilion x360 11-K127tu
Pavilion x360 11-K133tu
Pavilion x360 11-K145tu
Pavilion x360 11-K150nb
Pavilion x360 11-K161nr
Pavilion x360 11-K162nr
Pavilion x360 11-K164nr
 
สนใจติดต่อบริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
โทร 02-933-0022 , 081-318-9844
Battery HP Pavilion x360 11-k
Battery HP Pavilion x360 11-k
1,690.00.-