อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจจริง บุญเรืองรอด วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒๒๕๔๗  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอดในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ท่านบริหารงานด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค เป็นกลาง และยุติธรรมกับทุกคน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
250.00.-