Battery Toshiba Satellite P100

Battery Toshiba Satellite P100

รายละเอียด
Toshiba Satellite P100 Battery Description
Product Code: TTA3479BH
Type: Li-ion
Cell QTY: 6
Volt: 10.8V
Capacity: 4400 mAh/48Wh
Color: Black

  • ราคา 1,090.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Shoppingpc.net

     บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ( Shoppingpc Dotnet Co.,Ltd) จุดมุ่งหมาย (Mission) บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด  เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการนำเข้าสินค้าและจำหน่ายสินค้าด้านไอที พร้อมให้บริการระบบNetwork Faxserver ในรูปแบบ FAX to EMAIL ,Email to Fax,WEB to FAX และนำเข้าอะไหล่ ครื่องทางด้านซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,อะไหล่Notebook  , และ อุปกรณ์ Hi-tech  ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าที่ใช้บริการ   และ เป็นผู้นำด้าน E-marketing ของประเทศ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน,  ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าและผลกำไรตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น   นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง   นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ   ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา   โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี  ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม,   มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี  /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่  มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศและ พนักงานดีเด่นในต่างประเทศ  ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ ปีละหลายครั้ง  พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท  จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ  Lan  ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน   นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ สถานที่ติดตั้ง 2521/43 อาคารชอปปิ้งพีซี ถนนลาดพร้าว 79-81 เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-933-0022 (Auto) แฟกซ์.    02-539-8878 E-mail sa@shoppingpc.net เว็บไซต์ http://www.shoppingpc.net/  ,   http://www.shoppingic.com/ http://www.shoppingpc.net/ เว็บไซต์บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด http://www.shoppingic.com/ เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า ON-LINE ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ทางด้านคอมพิวเตอร์  ลูกค้าสั่งซื้อแบบ ออนไลน์แบบทั่วประเทศ วันก่อตั้ง 16  มกราคม 2546         สำนักงาน เป็น อาคาร ของบริษัท     5 ชั้น 3 ห้อง  พื้นที่ ใช้สอย  740  ตารางเมตร   ตกแต่งด้วย งานไม้ Built-in สวยงาม ทันสมัย มีระบบเครื่องเสียงอย่างดีเพื่อสร้างบรรยากาศ ในการทำงาน,มีห้องประชุมที่ทันสมัย 1 ห้อง ,  ห้องสาธิตสินค้า 2 ห้อง  , ห้องอาหารสำหรับเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับให้พนักงานรับประทานอาหาร, ห้องช่างพร้อมเครื่องมือตรวจซ่อม ครบครัน ,มีระบบ Lan ,Wifi ทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการการทำงานด้วย notebook ของพนักงาน  และ  ติดตั้งกล้องวงจรปิด/IP camera ทุกชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ,สแกนลายนิ้วมือเข้าออก บุคคลากร   บุคคลากร จำนวน   40    คน   แบ่งเป็น   ฝ่ายบริหาร 7     คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 3     คน ฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ 4     คน ฝ่าย การตลาด ( sale-marketing) 5     คน ฝ่ายขาย อิสระไม่ประจำ 12     คน ฝ่ายวิศวกรรมและ บริการ 9     คน   พนักงาน มี อายุ เฉลี่ย    26   ปี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ,อิเลคทรอนิคส์ และ สารสนเทศ เป็นส่วนใหญ่ มีศักยภาพ ในการเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ได้รวดเร็ว     นโยบายในการบริการหลังการขาย บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ให้ความสำคัญ ในการบริการหลังการขาย เป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับ,  มีระบบ Call center บันทึกเสียงการสนทนาในการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน ,ใช้ระบบ GPS ในรถบริการทุกคัน ,ใช้โปรแกรม Customer Relation Management (CRM) ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว ,มีการพัฒนาความรู้ จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากร ตลอดเวลา   มีการอบรม ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งในสำนักงานและต่างประเทศ  มีการอบรมความรู้สินค้าแก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกปี  บริษัทได้ลงทุน ในการจัดซื้อ เครื่องมือวัดที่ทันสมัยในการซ่อม สินค้า ได้เอง ไม่ต้องส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ  และมี สต๊อกอะไหล่ที่สำนักงาน ในการซ่อมสินค้า ทำให้ซ่อมได้รวดเร็วในราคาประหยัด ตัวแทนจำหน่าย/บริการทั่วประเทศ บริษัทชอปปป้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายและบริการ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการให้บริการสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดีกว่า 130 ราย ทั่วประเทศ   1. นำเข้า Fax server   Network Fax Server รอง รับความต้องการใช้งานระบบแฟกซ์ที่ทันสมัย ประหยัดลดการกระดาษช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน Fax fax server ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งแฟกซ์ ได้จากคอมพิวเตอร์โดยเลือกใช้งานผ่าน Browser เพียงติดตั้ง Fax sever บน Network ของท่าน ซึ่งรองรับขนาด 1-30 คู่สายแฟกซ์   1.1 Lifefax  120 Network Fax Server 1 Ports     1.2 Lifefax 250 Network Fax Server 2 Ports   1.3) Lifefax 4100 Network Fax Server 4 Port   2. เครื่องมือซ่อม   2.1 เครื่อง X-ray Mainboard     2.2 เครื่องซ่อม Mainboard ยี้ห้อ BGALAB     2.3 ATTEN เครื่องมือวัดแบบ DIGITAL 3. อุปกรณ์อะไหล่   3.1 นำเข้าอะไหล่ Notebook HP ACER IBM DELL TOSHIBA   3.2 ศูนย์บริการซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบมาตรฐาน   2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310 Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844 www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com - See more at: http://www.shoppingpc.net/notebook-renovate.html#sthash.8b7MyVjB.dpuf 2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310 Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844 www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com - See more at: http://www.shoppingpc.net/notebook-renovate.html#sthash.8b7MyVjB.dpuf

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Toshiba Satellite P100 Battery Description
Product Code: TTA3479BH
Type: Li-ion
Cell QTY: 6
Volt: 10.8V
Capacity: 4400 mAh/48Wh
Color: Black
 
Toshiba Satellite P100 Battery Replace The Following Part Number:
PA3479U-1BRS
PA3480U-1BAS
PA3480U-1BRS
PABAS078
PABAS079
 
Toshiba Satellite P100 Battery Fit With Following Models:
Satego P100-10U
Satellite P100-346
Satellite P105-S6004
Satego P100-490
Satellite P100-349
Satellite P105-S6012
Satego P100-491
Satellite P100-351
Satellite P105-S6014
Satellite P100-106
Satellite P100-354
Satellite P105-S6022
Satellite P100-10R
Satellite P100-356
Satellite P105-S6024
Satellite P100-120
Satellite P100-362
Satellite P105-S6062
Satellite P100-126
Satellite P100-370
Satellite P105-S6064
Satellite P100-137
Satellite P100-373
Satellite P105-S6084
Satellite P100-138
Satellite P100-374
Satellite P105-S6102
Satellite P100-141
Satellite P100-387
Satellite P105-S6104
Satellite P100-143
Satellite P100-392
Satellite P105-S6114
Satellite P100-144
Satellite P100-395
Satellite P105-S6124
Satellite P100-152
Satellite P100-400
Satellite P105-S6134
Satellite P100-160
Satellite P100-403
Satellite P105-S6147
Satellite P100-186
Satellite P100-405
Satellite P105-S6148
Satellite P100-187
Satellite P100-406
Satellite P105-S6157
Satellite P100-195
Satellite P100-407
Satellite P105-S6158
Satellite P100-196
Satellite P100-408
Satellite P105-S6167
Satellite P100-202
Satellite P100-410
Satellite P105-S6177
Satellite P100-203
Satellite P100-413
Satellite P105-S6187
Satellite P100-204
Satellite P100-415
Satellite P105-S6197
Satellite P100-209
Satellite P100-423
Satellite P105-S6207
Satellite P100-210
Satellite P100-425
Satellite P105-S6217
Satellite P100-212
Satellite P100-426
Satellite P105-S6227
Satellite P100-215
Satellite P100-429
Satellite P105-S921
Satellite P100-216
Satellite P100-429m
Satellite P105-S9312
Satellite P100-217
Satellite P100-434
Satellite P105-S9337
Satellite P100-219
Satellite P100-437
Satellite P105-S9339
Satellite P100-221
Satellite P100-441
Satellite P105-S9722
Satellite P100-228
Satellite P100-442
Satellite Pro P100 Series
Satellite P100-232
Satellite P100-443
Satellite Pro P100-10O
Satellite P100-233
Satellite P100-444
Satellite Pro P100-11A
Satellite P100-236
Satellite P100-448
Satellite Pro P100-11B
Satellite P100-237
Satellite P100-450
Satellite Pro P100-11D
Satellite P100-238
Satellite P100-454
Satellite Pro P100-124
Satellite P100-239
Satellite P100-459
Satellite Pro P100-125
Satellite P100-248
Satellite P100-461
Satellite Pro P100-150
Satellite P100-249
Satellite P100-463
Satellite Pro P100-153
Satellite P100-256
Satellite P100-470
Satellite Pro P100-167
Satellite P100-260
Satellite P100-473
Satellite Pro P100-169
Satellite P100-263
Satellite P100-474
Satellite Pro P100-205
Satellite P100-266
Satellite P100-475
Satellite Pro P100-234
Satellite P100-267
Satellite P100-477
Satellite Pro P100-265
Satellite P100-273
Satellite P100-478
Satellite Pro P100-270
Satellite P100-275
Satellite P100-481
Satellite Pro P100-290
Satellite P100-276
Satellite P100-487
Satellite Pro P100-292
Satellite P100-277
Satellite P100-488
Satellite Pro P100-304
Satellite P100-279
Satellite P100-JR
Satellite Pro P100-305
Satellite P100-281
Satellite P100-ST1071
Satellite Pro P100-327
Satellite P100-291
Satellite P100-ST1072
Satellite Pro P100-334
Satellite P100-293
Satellite P100-ST7211
Satellite Pro P100-369
Satellite P100-298
Satellite P100-ST9012
Satellite Pro P100-376
Satellite P100-299
Satellite P100-ST9212
Satellite Pro P100-382
Satellite P100-303
Satellite P100-ST9412
Satellite Pro P100-383
Satellite P100-314
Satellite P100-ST9612
Satellite Pro P100-389
Satellite P100-316
Satellite P100-ST9712
Satellite Pro P100-401
Satellite P100-326
Satellite P100-ST9732
Satellite Pro P100-402
Satellite P100-328
Satellite P100-ST9742
Satellite Pro P100-404
Satellite P100-330
Satellite P100-ST9752
Satellite Pro P100-420
Satellite P100-332
Satellite P100-ST9762
Satellite Pro P100-422
Satellite P100-341
Satellite P100-ST9772
Satellite Pro P100-438
Satellite P100-342
Satellite P105 Series
Satellite Pro P100-439
Satellite P100-343
Satellite P105-S6002
Satellite Pro P100-465
Satellite P100-344
 
สนใจติดต่อบริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
โทร 02-933-0022 , 081-318-9844
Battery Toshiba Satellite P100
Battery Toshiba Satellite P100
1,090.00.-