เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ
เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ
เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ
เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ
เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ

เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ

เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

  • ราคา 80.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง วิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ 5 มกราคม  ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ในนามผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาเฝ้าใต้ฝ่าพระบาท ณ ที่นี้ของพระราชทานพระวโรกาสกราบทูบพระกรุณาแสดงความปลาบปลื้มปิติชื้นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นใต้ฝ่าพระบาท ได้เสด็จมาทรงบรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันนี้ ซึ่งเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุมิได้

เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ
เจ้าฟ้านักวิจัยเกียรติคุณ
80.00.-