ที่นี่...พระของประชาชน
ที่นี่...พระของประชาชน
ที่นี่...พระของประชาชน
ที่นี่...พระของประชาชน
ที่นี่...พระของประชาชน

ที่นี่...พระของประชาชน

100 ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  • ราคา 300.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
    ร้านหนังสือดีปีมะโว้ (เพชรบุรี)

รับซื้อ-ขายหนังสือเก่า สะสม หายาก สิ่งพิมพ์ ของเล่น ของเก่า ของสะสม โปสเตอร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ที่นี่...พระของประชาชน

100 ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

จำนวน 108 หน้า ไม่รวมปก

สภาพ ดี เก่าเก็บ ไซด์ใหญ่กว่า A4

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ที่นี่...พระของประชาชน
ที่นี่...พระของประชาชน
300.00.-