พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

  • ราคา 160.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
    ร้านหนังสือดีปีมะโว้ (เพชรบุรี)

รับซื้อ-ขายหนังสือเก่า สะสม หายาก สิ่งพิมพ์ ของเล่น ของเก่า ของสะสม โปสเตอร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ชำระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ 1)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งที่ 12 : พฤศจิกายน 2551

จำนวน 586 หน้า ไม่รวมปก

สภาพ ดี ขอบด้านล่างของปกหน้ามีฉีกขาดนิดหน่อย ตามรูป ตามสภาพ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
160.00.-