อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร

  • ราคา 290.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร

ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร อดีตอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคนแรก และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร หรือ ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ได้สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร มีบุตร-ธิดาด้วยกันทั้งหมด 3 คน ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 ดังนั้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2517 โดยรวมวิทยาลัยเขตทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วโอนไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเรียกชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อวิทยาเขตตามสถานที่ตั้งของวิทยาเขตต่อท้าย ยกเว้นวิทยาเขตพระนครให้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร
290.00.-