อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์

  • ราคา 290.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์

นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ เกิดเมื่อปี 2468 บิดาและมารดาชื่อ นายชุนกุ่ย และนางเน้ย แซ่เจี่ย เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนหวงหวน กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุได้ 11 ปี บิดาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิต จึงลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำเลี้ยงดูครอบครัว ในปี 2488 ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ได้เริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศ โดยบรรทุกสินค้าทางเรือไปจำหน่ายที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ , ต่อมาในปี 2493 ได้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทองไทยขึ้น โดยประกอบธุรกิจค้าขายส่งออกพืชผลทางการเกษตรซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นรากฐานนำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย มีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
290.00.-