ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑

  • ราคา 400.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประวัติชีวิตและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2551

- รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

- นายอดุล จันทรศักดิ์ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ)

- ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

- นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน)

- พล.ร.ต.วีระพันธ์ วอกลาง สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)

- นายศิริ วิชเวช สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)

- นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือสรพงศ์ ชาตรี สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์)

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๑
400.00.-