หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

  • ราคา 370.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

เรื่องจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 นี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นไว้เป็นบันทึกจดหมายเหตุรายวัน เมื่อคราวเสด็จไปตรวจราชการในมณฑลภูเก็ต มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร ในครั้งนั้นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ พระประสงค์ในการเดินทางไปตรวจราชการครั้งนั้นก็เพื่อจะได้ทรงทราบถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาการไปรษณีย์ให้ก้าวหน้าขึ้น เนื่องจากได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการในแต่ละท้องถิ่นเหล่านั้น ซึ้งเป็นมูลเหตุให้ทรงเข้าพระทัยถึงปัญหาทั้งในด้านบุคคลและงานมณฑลต่าง ๆ ที่กำลังประสบอยู่ ทำให้สามารถจัดการแก้ไขพัฒนาทั้งงานและบุคคลได้ผลดี

หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
370.00.-