เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน
เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน
เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน
เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน
เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน

เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน

เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน

  • ราคา 270.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน

เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินพลเอกเปรม ระบุว่า ได้พยายามพูดถึงข้อความนี้มาเป็นเวลานานนับสิบปีทีเดียว เพื่อให้แพร่หลายออกไปยังคนไทยให้มากและกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ คนไทยจักได้สำนึกว่า เราทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราอาศัยเกิดมาและเติบโตจนเป็นตัวเราขณะนี้ ด้วยความสำนึกที่แน่วแน่ว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รู้สึกว่าไม่ติดตลาดเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะทำการเผยแพร่ไม่ดีพอ ไม่กว้างขวางพอ จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ อาจเป็นเพราะเข้าใจยาก ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไร และอาจจะเป็นเพราะบางท่านคิดว่า เป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องก็ได้ พลเอกเปรม นิยามไว้ว่า การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และถ้าคำนิยามนี้เป็นที่ยอมรับ ก็จะเห็นได้ว่า คนไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย ทุกสาขาอาชีพ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอง หรือองค์กรของรัฐ ของภาคเอกชน และสถาบันของรัฐของภาคเอกชนย่อมรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งสิ้น

เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน
เกิดมาต้องตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน
270.00.-