อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

  • ราคา 420.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการหลายด้าน ได้ทำการสำรวจค้นคว้าและเขียนบทความเผยแพร่ ทั้งด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา เป็นผู้ค้นพบเตาสังคโลกโบราณที่อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย และอีกหลายแห่งในภาคเหนือ เป็นผู้คนพบเอกสารใบลานที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายมังราย เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ภาษา วัฒนธรรมของคนเผ่าผีตองเหลือง ที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงแบบขันโตก นายไกรศรี เป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทในการพัฒนาตลาดวโรรส ซึ่งเป็นรวบรวมหุ้นจากเจ้านายฝ่ายเหนือในตระกูล ณ เชียงใหม่ จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเข้ามาบริหารกิจการ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
420.00.-